Beheer

 • Factureren en incasseren van huurbedragen en eventuele bijkomende gebruikerslasten
 • Debiteurenbewaking
 • Jaarlijkse huurprijsaanpassing
 • Afrekening van servicekosten en gebruikerslasten
 • Periodieke verrekening van de huuropbrengsten met de beheerskosten en de voorgeschoten onderhoudskosten
 • Advies over juridische bijstand bij huurachterstand
 • Opstellen van huurovereenkomsten
 • Opstellen van een proces verbaal van oplevering en opname van meterstanden
 • Aanspreekpunt voor huurders
 • Regelen van onderhoud
 • Controle van het gehuurde bij einde huurovereenkomst